The Bezoar Stone

Treasures On Auction 

First:

A Spy Code

I Am using a translator app to speak in my text. When I started to speak this story in swedish, it became these words in english:  ” I have destiny East to destroy the target Aftonbladet”.                  Sounds strange, like a spy code, or, something worse

( ”Aftonbladet ”,   is a swedish Evening Newspaper).

    But this ”code” is this:  ”I read in Newest that  40 items”…………..from the Atocha treasure will be sold at auction in New York in August”.

   Among these items are a gold spoon, used by the priests, but also a bezoar stone.

Atocha Treasure Items
Atocha Treasure Items

 Now I have done an illustration to the objects, but the bezoar stones on the drawing is not looking like them that are to be sold. I chosed to use my imagination, ‘cause the real bezoar stone was not what I expected it to look like.

Skatter På Auktion

Spionkod

Jag använder en translatorapp där jag talar in mina texter. När jag började att tala in den här storyn på svenska, så förvandlades den till följande på engelska: I have destiny East to destroy the target Aftonbladet.                                   Jag ämnar knappast att:”destroy the target Aftonbladet”.                                                                        Den text jag ville ha översatt börjar:

”Jag läste i Newest att 40 föremål”…………….som bärgats från den sjunkna Galleonen Atocha, kommer att säljas på auktion i New York i Augusti.                        Bland föremålen som ska auktioneras fastnade jag dels för en guldsked som de spanska prästerna använde bland den amerikanska urbefolkningen, men även några  bezoarstenar.

Nu har har gjort en illustration till objekten, men besoarstenarna ser inte riktigt lika ut som dem som ska säljas.  Jag valde att använda min fantasi, för bezoarstenarna i fråga var inte riktigt  vad jag förväntat mig.

Publicerat av

Profilbild på benlin

benlin

I like to create all sort of Images and write stories. Also love to travel, hiking and bycykling.