Eyes, spys and jail

Teckning: Bengt Lindkvist
Teckning: Bengt Lindkvist

Prison Dream

Yesterday morning I dreamed that I had ended up in prison. There were an inspector who interrogated me. I believe I got this from a scene from the serial ”Deutschland 83” where a

The door of my cell was a sliding door, and outside guards sat in a sort of reception.

I lay down on the couch to sleep, and woke up outside a café.

It was friends who somehow had taken me out when I was sleeping.

I looked anxiously around to see if the Inspector was nearby.

Drawing Eye

Speaking of seeing, I have now drawing the first eye.  The drawings were very simple, so to say, so now its time to practice.

The Dream Snowmobile

Snowmobile Dream

On the night of August 6 , I dreamed (there will be many dreams in my blog ) that I saw people driving snowmobiles up on a mountain hill.  But there PicsArt_snoemobil18485was no snow – instead the snowmobiles drove on a green, beautiful grass.

I decided to make a pencil drawing to illustratrate the dream, but then I wanted to colorize the drawing. I hope you enjoy it.

Snowmobile on grass  drawings: Bengt Lindkvist
Snowmobile on
grass
drawings: Bengt Lindkvist

Drömsnöskotern

Snöskoterdröm

natten till den 6 augusti drömde jag (det kommer att bli många drömmar på min blogg) att jag såg folk köra snöskotrar uppför en bergssluttning.  Men det fanns ingen snö – istället körde snöskotrarna på grönt, vackert gräs. En av dem fastnade först i ett dike.

Jag gjorde först en skiss i blyerts för att illustrera drömmen, men beslöt att bearbeta den i en konstapp.  När den var klar, tyckte jag att jag kunde färglägga den. Hoppas ni gillar den.

Det här blev alltså ett bildlöst inlägg.