A Turner Inspired Composition


Shimmering Paintings

Last Sunday evening I sat and listened to a breathtaking piano performance in Mobackenkyrkan in Skellefteå.

The woman who played usually compose her own pieces.

While I was listening, I looked at a digital painting

Målning: Bengt Lindkvist
Målning: Bengt Lindkvist

in my Smartphone (look above) that I did recently. I was thinking about the great artist William Turner and his shimmering paintings with the colour field.

TATE GALLERY

My wife and I visited the Tate Gallery in London this autumn and got there just in time to be able to accompany a guided tour that showed William Turner’s paintings. To see old famous paintings ”live” is an equally great experience like hearing music live. Or even to look at a hockey game in a stadium. It’s exciting.

The Bezoar Stone

Treasures On Auction 

First:

A Spy Code

I Am using a translator app to speak in my text. When I started to speak this story in swedish, it became these words in english:  ” I have destiny East to destroy the target Aftonbladet”.                  Sounds strange, like a spy code, or, something worse

( ”Aftonbladet ”,   is a swedish Evening Newspaper).

    But this ”code” is this:  ”I read in Newest that  40 items”…………..from the Atocha treasure will be sold at auction in New York in August”.

   Among these items are a gold spoon, used by the priests, but also a bezoar stone.

Atocha Treasure Items
Atocha Treasure Items

 Now I have done an illustration to the objects, but the bezoar stones on the drawing is not looking like them that are to be sold. I chosed to use my imagination, ‘cause the real bezoar stone was not what I expected it to look like.

Skatter På Auktion

Spionkod

Jag använder en translatorapp där jag talar in mina texter. När jag började att tala in den här storyn på svenska, så förvandlades den till följande på engelska: I have destiny East to destroy the target Aftonbladet.                                   Jag ämnar knappast att:”destroy the target Aftonbladet”.                                                                        Den text jag ville ha översatt börjar:

”Jag läste i Newest att 40 föremål”…………….som bärgats från den sjunkna Galleonen Atocha, kommer att säljas på auktion i New York i Augusti.                        Bland föremålen som ska auktioneras fastnade jag dels för en guldsked som de spanska prästerna använde bland den amerikanska urbefolkningen, men även några  bezoarstenar.

Nu har har gjort en illustration till objekten, men besoarstenarna ser inte riktigt lika ut som dem som ska säljas.  Jag valde att använda min fantasi, för bezoarstenarna i fråga var inte riktigt  vad jag förväntat mig.

Treasure Of The Spanish Galleon

The Atocha Story

The heavily armed Galleon Nuestra Senora de Atocha and Santa Margaritha sailed away from Cuba along with 25 other ships. On board were 265 passengers and crew and a 17-tonne treasure of gold, silver and jewels. Pretty son, a tropical Hurricane stroke the flottila.

Galleon's In A Hurricane
Galleon’s In A Hurricane Painting: Bengt Lindkvist

 

Atocha, Santa Margaritha and three other ships went on a coral reef off Key West.

The story made me to make an illustration of Atocha’s fate. I don’t know if I was inspirerande by ”The Slaveship”, by William Turner, but I was not thinking about WP: s masterwork when I created this.                                                                             Linus:   Snow Storm…by William Turner

       Nuestra Senora de Atocha Story

 Next Post: The Bezoar Stone

Berättelsen Om Atocha 

Den tungt beväpnade Galleonen Nuestra Senora de Atocha, Santa Margaritha och 26 andra skepp seglade ut från hamnen på Kuba. Ombord fanns 265 passagerare och en 17 ton tung skatt i guld, silver och juveler.                                 Ganska snart, den 6 september 1622, drabbades eskadern av en tropisk orkan. Atocha, Santa Margaritha och tre andra skepp gick på ett korallrev utanför Key West i Florida ock sjönk.

 Historien om Atochas öde föranledde mig att göra en illustration, som jag här har beskurit.     Jag vet inte om jag tänkte på William Turners ”Slavskeppet”,  men jag tänkte inte på den när jag gjorde målningen,  som jag för övrigt gjorde jag i min kreationsapp på  Smartphonen.

 Kycklingfarmaren

Efter 363 år, 1985, hittades skatten av förre kycklingfarmaren Mel Flesher, efter 16 års letande.

Nästa inlägg: Bezoarget sten.