London – Varning vänstersvängade lastbilar

                                   London – Lastbilsfaran

Min fru och jag flög till London från min hemstad i början av september.

Den första natten i metropolen, läste jag en artikel i tidningen Evening Standard, om att staden London beslutat att förbjuda lastbilar och tunga fordon som kör material till stora byggnadsplatser att göra vänstersvängar, efter flera olyckor där cyklister har dödats av vänstersvängande lastbilar.PicsArt_noleftturn591401

I tidningen finns ett foto där en cykel hamnat under en lastbil, och där cyklisten dog.

                                             Gul cykel

Jag ville länka artikeln vidare, ock även  ta ett foto av en gul (se bild nedan) cykel på en gata i London. Tillbaka på hotellet, började jag leka lite med bilden, gjorde kanterna lite mörkare, klonade det lite i PicsArt, och sedan sträckte bilden lite grann.2015-09-07_yellowbike

Länk: Evening Standard

Även i min lilla hemstad Skellefteå i norra Sverige har det skett dödsolyckor med cykel och lastbil inblandade. Men här finns flera kilometer av cykelvägar. Det är förstås farligt att cykla mitt  i trafiken överallt. Separata cykelvägar skulle därför rädda många liv.

Lorry Danger In London


London – Lorry/Truck Danger

My wife and I flew to London from my home town in early September .

The first night in the metropolis , I read an article in the Evening Standard newspaper . Who said that the City of London decided to ban construction lorry drivers ( truck ) making left turns , after several accidents where cyclists have been killed by left- turning HGV vehicles.PicsArt_noleftturn591401

In the magazine there is a photo in which a bike ended up under a truck and the cyclist died .

The Yellow Bicycle

I wanted to link the article further , also to take a photo of a yellow (see photo below) bicycle on a street in London. Back at the hotel , I started to play with the image , made the edges a bit darker , cloned it a bit in PicsArt and then stretched the picture slightly.2015-09-07_yellowbike

Link: Evening Standard

 

Even in my small home town of Skellefteå in northern Sweden , there have been fatal accidents involving bicycles and lorries. However , here there are several kilometers of bicycle paths . It is highly dangerous to ride in the middle of traffic everywhere. Separate bicycle paths would therefore save many lives.